NVR CCTV Camera เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 8 ช่อง รุ่น FW-5870

87,500 ฿

เครื่องบันทึก NVR 8CH.  Stream Recording รุ่น FW-5870

รายละเอียด

NVR CCTV Camera เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 8 ช่อง รุ่น FW-5870

NVR CCTV Camera เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 8 ช่อง รุ่น FW-5870

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

NVR (Network Video Recorder) เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องแบบ IP ซึ่งจะมีความสะดวกกว่าในกรณีที่มีการดูภาพ ณ เวลาปัจจุบัน (Live View) และภาพย้อนหลัง (Playback) ถ้าใช้กล้องแบบ IP จะสามารถดูภาพได้จากกล้องโดยตรง หรือผ่านทาง NVR ก็ได้ รวมถึงสามารถรวมภาพจากระบบบันทึกหลายตัว มาอยู่ในมุมมองเดียวกันได้ เช่น NVR 1 ตัว อาจจะบันทึกภาพได้ 16 กล้อง ถ้ามีกล้องมากกว่านั้น ก็อาจจะมี NVR หลาย ๆ ตัว และสามารถนำภาพทั้งหมดมารวมกันดูในหน้าจอเดียวได้ ผ่านทางระบบการจัดการรวม (Central Management Systems – CMS)

ในการวางระบบกล้องวงจรปิด กล้องที่เป็นแบบ IP อาจจะมีราคาสูงกว่ากล้องแบบ Analog แต่ถ้ารวมค่าติดตั้ง ค่าเดินสายสัญญาณ ค่าเครื่องบันทึก และประโยชน์จากการใช้งาน อาจจะทำให้กล้อง IP มีคุณค่ามากกว่า เช่น ถ้าเครื่องบันทึกในระบบ DVR เสีย จะไม่สามารถดูภาพอะไรได้เลย เนื่องจากไม่สามารถดูภาพจากกล้องได้โดยตรง แต่ถ้าเป็นระบบ IP จะสามารถดุภาพจากกล้องได้โดยตรง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ web browser

ในปีที่ผ่านมากับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครือข่าย IP อุตสาหกรรมกล้องวงจรปิดได้เข้าสู่ยุคเครือข่ายอย่างเต็มที่ อุตสาหกรรมการเฝ้าระวังวิดีโอในยุคของเครือข่ายเต็มจะค่อยๆแสดงลักษณะของอุตสาหกรรมไอที ในฐานะผลิตภัณฑ์หลักของการตรวจสอบเครือข่าย NVR (Network Video Recorder) ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ไอทีเป็นหลัก หน้าที่หลักของ NVR คือการรับสตรีมวิดีโอดิจิตอลที่ส่งจาก IPC (กล้องเครือข่าย), DVS (เข้ารหัสวิดีโอ) และอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายและจัดเก็บและจัดการพวกเขา

NVR (Network Video Recorder) เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องแบบ IP ซึ่งจะมีความสะดวกกว่า ในกรณีที่มีการดูภาพ ณ เวลาปัจจุบัน (Live View) และภาพย้อนหลัง (Playback) ถ้าใช้กล้องแบบ IP จะสามารถดูภาพได้จากกล้องโดยตรง หรือผ่านทาง NVR ก็ได้ รวมถึงสามารถรวมภาพจากระบบบันทึกหลายตัว มาอยู่ในมุมมองเดียวกันได้ เช่น NVR 1 ตัว อาจจะบันทึกภาพได้ 16 กล้อง ถ้ามีกล้องมากกว่านั้น ก็อาจจะมี NVR หลายๆ ตัว และสามารถนำภาพทั้งหมดมารวมกันดูในหน้าจอเดียวได้ ผ่านทางระบบการจัดการรวม (Central Management Systems – CMS)

NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) หรือที่รู้จักในชื่อ network video recorder เป็นอุปกรณ์บันทึกวิดีโอชนิดหนึ่งที่ใช้ร่วมกับกล้องเครือข่ายหรือตัวเข้ารหัสวิดีโอเพื่อบันทึกวิดีโอดิจิตอลที่ส่งผ่านเครือข่าย

ค่าหลักของมันอยู่ในมิดเดิลแวร์วิดีโอซึ่งเข้ากันได้กับรูปแบบการเข้ารหัสของอุปกรณ์ดิจิตอลที่แตกต่างกันของผู้ผลิตหลายรายผ่านวิดีโอมิดเดิลแวร์จึงตระหนักถึงข้อได้เปรียบของสถาปัตยกรรมแบบกระจายและการเข้าถึงส่วนประกอบที่นำโดยเครือข่าย

NVR (Network Video Recorder) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน คือ
1. NVR Appliance – เป็นเครื่อง NVR สำเร็จรูป
2. NVR Software – บางครั้งเรียก NVR ประเภทนี้ว่า PC Based NVR เนื่องจาก NVR ประเภทนี้เป็นโปรแกรม (Software) ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อทำงานบน PC

NVR ใช้กับกล้อง IP Camera ซึ่งก็มีสองแบบ คือแบบเดินสาย UTP กับแบบไร้สาย (Wireless ip camera)

ข้อเสีย
1. แบบใช้สาย UTP สายราคาค่อนข้างแพง
2. แบบไร้สาย IP cam อาจมีปัญหากับการเก็บข้อมูลภาพได้ ถ้าสัญญาณไวร์เลสล้ม เพราะ storage ในการเก็บข้อมูลในตัวกล้องมีพื้นที่น้อย จะต้องส่งภาพมาเก็บไว้ที่ NVR หรือ server ส่วนกลาง ผ่านสัญญาณไวร์เลส ที่เราใช้งานอยู่
3. กล้อง ip cam ราคาค่อนข้างแพง

ข้อดี
1. แบบไร้สาย ไม่ต้องเดินสายให้เกะกะ เหมาะกับสถานที่ ที่ไม่เหมาะที่จะเดินสาย เช่น ข้ามตึกไปอีกฝากถนนหนึ่ง
2. ดูกล้องผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คแต่ละกล้องได้โดยตรง เพราะกล้องมีค่า ip เป็นของตัวเองแต่ละกล้อง
3. ซอฟท์แวร์ NVR พัฒนาไปได้ไกลกว่า เช่น จดจำใบหน้าได้ จดจำวัตถุที่สูญหายได้

NVR ใช้กับกล้อง IP Camera ซึ่งก็มีสองแบบ คือแบบเิดินสาย UTP กับแบบไร้สาย (Wireless ip camera)NVR (Network Video Recorder) เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องแบบ IP ซึ่งจะมีความสะดวกกว่า ในกรณีที่มีการดูภาพ ณ เวลาปัจจุบัน (Live View) และภาพย้อนหลัง (Playback) ถ้าใช้กล้องแบบ IP จะสามารถดูภาพได้จากกล้องโดยตรง หรือผ่านทาง NVR ก็ได้ รวมถึงสามารถรวมภาพจากระบบบันทึกหลายตัว มาอยู่ในมุมมองเดียวกันได้ เช่น NVR 1 ตัว อาจจะบันทึกภาพได้ 16 กล้อง ถ้ามีกล้องมากกว่านั้น ก็อาจจะมี NVR หลายๆ ตัว และสามารถนำภาพทั้งหมดมารวมกันดูในหน้าจอเดียวได้ ผ่านทางระบบการจัดการรวม (Central Management Systems – CMS)  ในการวางระบบกล้องวงจรปิด กล้องที่เป็นแบบ IP อาจจะมีราคาสูงกว่ากล้องแบบ Analog แต่ถ้ารวมค่าติดตั้ง ค่าเดินสายสัญญาณ ค่าเครื่องบันทึก และประโยชน์จากการใช้งาน อาจจะทำให้กล้อง IP มีคุณค่ามากกว่า เช่น  ถ้าเครื่องบันทึกในระบบ DVR เสีย จะไม่สามารถดูภาพอะไรได้เลย เนื่องจากไม่สามารถดูภาพจากกล้องได้โดยตรงแต่ถ้าเป็นระบบ IP จะสามารถดุภาพจากกล้องได้โดยตรง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ web browser

บทความและความรู้สินค้า

ความแตกต่างระหว่าง AVC (H.264) กับ HEVC (H.265) ว่าแตกต่างกันยังไง

ความแตกต่างระหว่าง AVC (H.264) กับ HEVC (H.265)

เครื่องบันทึกภาพ 4 8 16 32 64 ช่อง  เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด   กล้องวงจรปิดcctv ติดบ้าน  เครื่องบันทึกที่บันทึกวันเยอะๆ    เครื่องบันทึกนวัตกรรมใหม่ ด้วยระบบ AI   จำหน่าย ขายกล้องวงจรปิด   Security system CCTV   ราคาปลีก-ส่ง   โปรโมชั่นราคาถูก PROMOTION ซีซีทีวี   วิวัฒนาการของระบบเครื่องบันทึกภาพ     เครื่องบันทึกภาพ สำหรับ กล้องวงจรปิด

QR Code

QR Code