ขายึดกล้องวงจรปิดติดผนัง ขาตรง สำหรับกล้อง FW1177 Wallmount Bracket รุ่น EZH-CL

1,125 ฿

Ceilingmount Bracket FW1177 (ขาตรง)

รายละเอียด

EZH-CL Ceilingmount Bracket FW1177 (ขาตรง)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

QR Code

QR Code