อุปกรณ์แปลงสัญญาณ POE Splitter สำหรับกล้องไอพี รุ่น ASIT-101IN

1,875 ฿

Power Over Ethernent Injector Splitter (Mid-Span) รุ่น ASIT-101IN

รายละเอียด

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ POE Splitter สำหรับกล้องไอพี รุ่น ASIT-101IN

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ POE Splitter สำหรับกล้องไอพี รุ่น ASIT-101IN

จุดเด่นของเทคโนโลยี PoE
จุดเด่นจริง ๆ ของเทคโนโลยี PoE นี้คือการที่เราไม่ต้องใช้สายแลนแบบพิเศษแต่อย่างใด เพียงแค่ใช้สายแลน Link รุ่นมาตรฐานก็สามารถทำงานได้ทันที เพียงแค่ใช้อุปกรณ์เติมไฟเข้าไปในสายก็สามารถใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติ

1. สอดคล้องกับ IEEE 802.3at PoE, Mid-Span PSE

2. รองรับ PoE กำลังไฟสูงถึง 30 วัตต์สำหรับพอร์ต POE

3. ตรวจจับ POE IEEE 802.3af / ที่อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร Specifiation ( ประเภทไฟล์ PDF, ขนาด 901KB)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

key features

1. Complies with IEEE 802.3at PoE, Mid-Span PSE
2. Provides DC 48V power over RJ-45 Ethernet cable to devices with Ethernet port
3. Provides PoE power to 1 IEEE 802.3af/at compliant device
4. Supports PoE Power up to 30 Watts for PoE port
5. Auto-detect of PoE IEEE 802.3af/at equipments,protecting the devices from being damaged by incorrect installation
6. Remote power feeding up to 100m
7. IEEE 802.3af/at Splitter devices compatible
8. Plastic case
9. LED indicators for Power LED and PoE In-use

PoE, Splitter สำหรับกล้อง IP เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพพร้อมไฟเลี้ยงจาก Hub Switch PoE, สำหรับกล้อง IP

Network Switch POE สำหรับระบบกล้องวงจรปิด

ประเภทของ Switch
1. L1-Switch: ทำงานระดับ Physical layer ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ hub เป็นเหมือน repeater ทำหน้าที่ broadcast ข้อมูลไปทุกๆ port ทำให้ติดข้อจำกันเรื่องความเร็ว
2. L2-Switch: ทำงานระดับ Data link later ทำหน้าที่เป็น network bridge ซึ่ง switch ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ มีประสิทธิภาพสูงกว่า hub หรือ L1-switch
3. L3-Switch: ทำงานระดับ Network layer ทำหน้าที่เป็น router มีคุณสมบัติ IP multicast ส่งข้อมูลให้เป็น group ได้

Power over Ethernet  ตามมาตรฐาน IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers คือ มาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งกำหนดโดยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ) ได้แบ่งออกเป็น 2 มาตรฐานหลักๆ คือ 802.3af ปี 2003 และ 802.3at ปี 2009

โดยทั้งสองมาตรฐานมีความแตกต่างกันเรื่องกำลังของกระแสไฟ้ฟ้าที่ส่งไปบนสาย UTP เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เช่น Access Point, VoIP Phone, CCTV IP-Camera เป็นต้น

ส่วน PSU หรือ Power Sourcing Equipment คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟไปบนสาย UTP ซึ่งอาจจะเป็น POE Switch หรือ สวิตซ์ที่สามารถจ่ายไฟได้เลย เราจึงเรียกว่า “PoE Endspan” และหาก Switch ไม่รองรับการจ่ายไฟ และใช้อุปกรณ์จ่ายไฟต่างหากมาต่อเพิ่มนั้น เราเรียกอุปกรณ์นั้น ว่า “PoE Midspan” เช่นอุปกรณ์ PoE Injector เป็นต้น

PSE หรือ Power Source Ethernet หรือบางมาตรฐานเรียก “Injector” มีหน้าที่นำสัญญาณ Data มาผสมกับไฟฟ้า DC เพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ปลายทาง (Device) โดยส่งสัญญาณข้อมูลผ่านคู่สาย UTP คู่ที่ 1/2 และ 3/6 และส่งผ่านไฟฟ้า DC ผ่านคู่ 4/5 และ7/8 ใช้ในกรณีที่ Switch ไม่มี PoE เราใช้PSE เป็นตัวรวมสัญญาณและไฟเลี้ยงส่งไปในสาย

ข้อดีของเทคโนโลยี Power over Ethernet คือ ประหยัดกว่าเดินสายไฟ และเหมาะกับบางสถานที่ การเดินสายไฟ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพราะใช้สายเพียง UTP เพียงเส้นเดียวไม่ต้องลากสายไฟใหม่ 

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ใช้สำหรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิด แปลงสัญญาณ PoE Splitter สำหรับกล้อง IP

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ใช้สำหรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิด แปลงสัญญาณ PoE Splitter สำหรับกล้อง IP

แนะนำคริป video การใช้งาน Power Over Ethernent Injector รุ่น ASIT 101IN เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายไฟผ่านสาย UTP ไปยัง POE Switchter หรือกล้อง IP

บทความและความรู้สินค้า

Network Switch ( POE ) สำหรับกล้องวงจรปิด…ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้ สินค้าจาก ASIT

Network Switch ( POE ) สำหรับกล้องวงจรปิด...ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้ สินค้าจาก ASIT

 

Injector  Splitter   สวิตซ์พีโออี Switch POE อุปกรณ์จ่ายสัญญาณไฟ    Gigabit Ethernet Managed    Industrial Switch   Switching Hub

QR Code

QR Code