อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง Fiber to HDMI+USB+AUDIO รุ่น ASIT-H003

9,750 ฿

เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงFiber to HDMI with USB + Audio รุ่น ASIT-H003

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง Fiber to HDMI+USB+AUDIO รุ่น ASIT-H003

อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง Fiber to HDMI+USB+AUDIO รุ่น ASIT-H003

คุณสมบัติ

1. อินเทอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูงทางเดียวสัญญาณ HDMI สัญญาณเสียงและสัญญาณวิดีโอ
2. รองรับรูปแบบวิดีโอ 4801, 720P, 10801, 1080P
3. ความยาวคลื่นกลาง: 1310 / 1550nm
4. การออกแบบอุตสาหกรรมการและ ออกแบบแยกส่วนทำให้อุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือและยืดหยุ่น
5. LED สำหรับการเชื่อมต่อพลังงานและไฟเบอร์ตัวบ่งชี้สถานะข้อมูล สามารถตรวจสอบสภาพของระบบได้
6. เทคโนโลยีการปรับตัวขั้นสูงไม่จำเป็นต้องปรับไฟฟ้าหรือแสงในสถานที่
7. แหล่งจ่ายไฟภายนอกและการออกแบบตัวมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
8. ติดผนังหรือเป็นอิสระ (วางบนเว็บไซต์ตรวจสอบกลางแจ้งหรือศูนย์)
9. อินพุตวิดีโอ / อินเตอร์เฟซเอาท์พุท: HDMI
10. อินเตอร์เฟสแสง: FC
11. มาตรฐาน USB: USB2.0
12. กระแสไฟ USB: <500mA
13. คีย์บอร์ดพอร์ตเมาส์: 2USB

ดาวน์โหลดเอกสาร Specifiation ( ประเภทไฟล์ PDF, ขนาด 265KB)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

key features

1. One way high definition multimedia interface HDMI signal audio and video signal input
2. One way high definition multimedia interface HDMI signal audio and video signal output
3. Support video format 4801, 720P, 10801, 1080P
4. Center wavelength: 1310/1550nm
5. Industrial design, modular design makes the equipment reliable and flexible
6. LEDs for power and fiber links, data status indications monitor system health
7. Advanced adaptive technology, no need for on-site electrical or optical adjustment
8. External power supply and chassis design are unique in appearance
9. Wall-mounted or independent (placed on the monitoring site,outdoor or center)
10. Video input / output interface: HDMI
11. Optical interface: FC
12. USB standard: USB2.0
13. USB supply current: <500mA
14. Keyboard, mouse port: 2USB

Details

This product consists of a transmitter and a receiver. It can extend the HDMI+USB of the host computer or video recorder to the remote end through a single fiber. Users can listen to the image and sound of the host computer in real time at a remote location, and use the computer. . At the same time, at the near end of the host computer, the user can also use the computer at the near end.

Products can be used in monitoring, traffic police traffic management, energy and power supply industries,government departments, medical systems, commercial displays, multimedia functions, utilities and other fields.

ตัวแปลงสัญญาณภาพ กล้องวงจรปิด รับประกันสินค้า

ตัวแปลงสัญญาณภาพ กล้องวงจรปิด รับประกันสินค้า

บทความและความรู้สินค้

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI & USB ควบคุมผ่านสายแลนเส้นเดียว ระยะ 100m.

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI & USB เพื่อมอนิเตอร์และควบคุม ผ่านสายแลนเพียงเส้นเดียว ได้ระยะไกลถึง 100 เมตร รุ่น ASIT-H001


อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง  อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด  อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด  HDMI & USB  อุปกรณ์แปลงสัญญาณเน็ตเวิร์ค  อุปกรณ์จ่ายสัญญาณไฟ

QR Code

QR Code