สวิทซ์พีโออีกล้องวงจรปิด Switch POE รุ่น ASIT-POE1008-2

4,750 ฿

8 Port 10/100M Adaptive Switch,2-8 Port รุ่น ASIT-POE1008-2

รายละเอียด

สวิทซ์พีโออีกล้องวงจรปิด Switch POE รุ่น ASIT-POE1008-2

สวิทซ์พีโออีกล้องวงจรปิด Switch POE รุ่น ASIT-POE1008-2

จุดเด่นของเทคโนโลยี PoE
จุดเด่นจริง ๆ ของเทคโนโลยี PoE นี้คือการที่เราไม่ต้องใช้สายแลนแบบพิเศษแต่อย่างใด เพียงแค่ใช้สายแลน Link รุ่นมาตรฐานก็สามารถทำงานได้ทันที เพียงแค่ใช้อุปกรณ์เติมไฟเข้าไปในสายก็สามารถใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติ

1. IEEE 802.3af จ่ายไฟได้สูงสุด 8 พอร์ต

2. จ่ายพลังงานแบบไร้สาย และกล้องวงจรปิดผ่านสายแลน Cat-5

3. 10×10/100 Mbps พร้อม AutoUplink ™

4. รองรับพลังงาน PoE สูงสุด 30W สำหรับแต่ละพอร์ต PoE

5. รองรับพลังงาน PoE สูงสุด 65W สำหรับพอร์ต PoE ทั้งหมด

6. รองรับ PDE ที่ PoE IEEE 802.3af

7. รองรับ IEEE 802.3x สำหรับโหมด Full-duplex และ Backpressure สำหรับ  Half-duplexโหมด

8. 2K ที่อยู่ MAC ของ PoE Switchเรียนรู้อัตโนมัติ และอายุอัตโนมัติ

9. ไฟสัญญาณ LED สำหรับการตรวจสอบสถานะ และความเร็ว

10. จ่ายไฟด้วยอะแดปเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร Specifiation ( ประเภทไฟล์ PDF, ขนาด 702KB)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

key features

1. IEEE 802.3af power on up to 8 ports
2. Supply power to wireless access points and surveillance cameras over Cat-5 cabling
3. 10x 10/100 Mbps Ports with AutoUplink™
4. Supports PoE power up to 30W for each PoE port
5. Supports PoE power up to 65W for all PoE ports
6. Supports PoE IEEE 802.3af compliant PDs
7. Supports IEEE 802.3x flow control for Full-duplex Mode and backpressure for Half-duplex Mode
8. 2K entry MAC address table of the PoE Switch with auto-learning and auto-aging
9. LED indicators for monitoring power, link, activity and speed
10. External power adapter supply

Power Switch ผู้นำด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีโรงงานทุกชนิด

Network Switch POE สำหรับระบบกล้องวงจรปิด

Power Switch อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE ใช้งานกล้อง CCTV

Network Switch POE สำหรับระบบกล้องวงจรปิด

สวิตช์พีโออีที่พัฒนาสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

สวิตช์พีโออีที่พัฒนาสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

ประเภทของ Switch
1. L1-Switch: ทำงานระดับ Physical layer ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ hub เป็นเหมือน repeater ทำหน้าที่ broadcast ข้อมูลไปทุกๆ port ทำให้ติดข้อจำกันเรื่องความเร็ว
2. L2-Switch: ทำงานระดับ Data link later ทำหน้าที่เป็น network bridge ซึ่ง switch ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ มีประสิทธิภาพสูงกว่า hub หรือ L1-switch
3. L3-Switch: ทำงานระดับ Network layer ทำหน้าที่เป็น router มีคุณสมบัติ IP multicast ส่งข้อมูลให้เป็น group ได้

บทความและความรู้สินค้า

Network Switch ( POE ) สำหรับกล้องวงจรปิด…ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้ สินค้าจาก ASIT

Network Switch ( POE ) สำหรับกล้องวงจรปิด...ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้ สินค้าจาก ASIT

 

CCTV IT Network Equipment   สวิตซ์ฮับพีโออี Switch Hub POE   POE connect cable  ชุดขยายสัญญาณภาพกล้องวงจรปิดระยะไกล    Switching Hub

QR Code

QR Code