กล้องสำหรับใช้ในงานจับป้ายทะเบียนมี 2 แบบคือ
1. Analog Camera เป็นกล้องที่มีความละเอียดของภาพไม่สูงมาก การติดตั้งใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ Capture Card ร่วมด้วยในการติดตั้งระบบ
2. Network Camera เป็นกล้องที่มีความละเอียดคมชัดของภาพสูง ช่วยให้ข้อมูลของป้ายทะเบียนมีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น (** แนะนำความละเอียดของภาพป้ายทะเบียนมีขนาดไม่น้อยกว่า 150 Pixel)

คุณสมบัติของกล้องที่ใช้ตรวจจับ ( LPR Camera)
1. มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera)
2. เป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40mm หรือ 8-50mm
3. มีเทคโนโลยี Low pass Filter สำหรับตัดแสงที่สว่างจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
4. มีชุดอินฟาเรด สำหรับส่องภาพในเวลากลางคืน
5. กล้องรองรับมาตราฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก

ระบบงานจับป้ายทะเบียนมี 2 ประเภทคือ
1. ระบบงานจับป้ายทะเบียนลานจอดรถ ทางเข้า-ออกอาคารสถานที่ ลักษณะของรถที่ตรวจจับจะวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างต่ำ กล้องที่ใช้ควรเป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ ขนาดประมาณ 4-18mm
2. ระบบงานจับป้ายทะเบียนบนถนน High Way ลักษณะของรถที่ตรวจจับจะวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างสูงกล้องที่ใช้ควรเป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ และสามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ ขนาดประมาณ 12-40mm หรือ 8-50mm