กล้องจดจำใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ และแจ้งเตือนไม่ใส่หน้ากาก รุ่น ASIT-H658AI

49,000 ฿

Facial Recognition & AI Temperature Scanning รุ่น ASIT-H658AI

รายละเอียด

กล้องจดจำใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ และแจ้งเตือนไม่ใส่หน้ากาก รุ่น ASIT-H658AI

กล้องจดจำใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ และแจ้งเตือนไม่ใส่หน้ากาก รุ่น ASIT-H658AI

ระบบจดจำใบหน้า ตรวจวัดวัดอุณหภูมิ ด้วยเทคโนโลยี Ai อัจฉริยะ แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อพบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่ากำหนด จดจำใบหน้าได้ สามารถแจ้งเตือนให้สวมหน้ากากอนามัย ยังรองรับระบบการเข้า-ออก (Access Control ) และสามารถทำงานร่วมกับการสั่งเปิด – ปิดประตู

คุณสมบัติ

1. ตรวจจับอุณหภูมิความร้อน

2. ความแม่นยำ +/- 0.3 องศา

3. สามารถวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้า

4. พร้อมไฟสัญญาณเตือนเมื่ออุณภูมิสูงเกินกำหนด

5. สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก

รายละเอียด

1. การวัดอุณภูมิมนุษย์ได้อย่างแม่นยำด้วย Infrared thermal imaging module

2. แสดงใบหน้า พร้อมตรวจสอบการใส่หน้ากาก สามารถนำไปใช้เป็นระบบ access control

3. นำไปใช้กับห้างสรรพสินค้า ออฟฟิต อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดิน

4. การแสดงผลรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ต้องสัมผัส ลดโอกาสติดเชื้อโรค

Facial Recognition & AI Temperature Scanning รุ่น ASIT-H658AI

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนหน้า แจ้งเตือนใส่หน้ากาก‎ รุ่น ASIT-H658AI

ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี AI อัจริยะ รุ่น ASIT-H658AI.

Facial Recognition
คือระบบในการจดจำใบหน้า เป็นกระบวนการนำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ มาทำการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI ( Artificial Intelligence ) อีกหนึ่งระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุ และยืนยันตัวตนด้วยความรวดเร็ว

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวไกล และถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง หนึ่งในเทคโนโลยีเหล่าที่มีบทบาทกับชีวิตของเรามากที่สุดก็คือ เทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ระบบสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้สร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการจดจำใบหน้า แต่ว่าเทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้านี้สามารถพัฒนาไปได้ไกล เกินกว่าที่ทำได้แค่จดจำใบหน้าของเราเท่านั้น

เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนรู้และจดจำโครงสร้างใบหน้าของมนุษย์ แล้วนำข้อมูลใบหน้าที่จดจำหรือตรวจจับได้ส่งไปให้ระบบ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์หรือประมวลผลในการทำงานในส่วนขั้นตอนอื่นๆ อีกต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีที่นำระบบการเรียนรู้จดจำใบหน้า ไปใช้งานมากที่สุดคือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Access Control ระบบกล้องวงจรปิด หรือ ระบบรักษาความปลอดภัย

“เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้า” (Face Recognition) เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบุและยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วยความรวดเร็ว แม่นยำสูง Face recognition  หรือ การจดจำใบหน้า เป็นการตรวจหาหรือวิเคราะห์โครงสร้างของใบหน้า และปรับภาพใบหน้าโดยอัตโนมัติ โดยมีพื้นฐานความรู้สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน Image Processing ซึ่งเราเองมักคุ้นเคยกันมาระดับหนึ่งกับการตรวจจับความเร็วของรถบทถนน ตรวจจับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างของใบหน้า มีหลักการทำงานง่าย ๆ คือการตรวจใบหน้าของมนุษย์ว่ามีใบหน้าตรงกับฐานข้อมูลหรือไม่ โดยมีจุดที่ใช้วัดคือ โฟกัส สี ค่าการวัดของแสง ความห่างของตา ระยะของจมูก รูปทรงปาก แก้ม ข้อมูลที่ถูกสแกนจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลตัวอย่างหรือต้นแบบใบหน้าต้นฉบับ  โดยอาจเปรียบเทียบทั้งใบหน้า  หรือเพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการตรวจจับ

เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ที่มีความแม่นยำสูง ยืดหยุ่นในการใช้งาน และคุ้มค่าการลงทุนทุกฟังก์ชั่น ได้รับการคิดค้นและพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะ เหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน (รวมถึงสถานการณ์โรคระบาด)

เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้า คือ ความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพการทำงานเอไอด้วยระบบ แมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning) สร้างเป็นระบบประมวลผลที่สามารถตรวจจับใบหน้า (detect) และระบุตัวตน (identify) ได้ทั้งลักษณะภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้ ตลอดจนการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ (real time) ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Face Recognition มาใช้ด้านต่างๆ ทั้งระบบรักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์และต่อยอดสู่การตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

โดยทั่วไป Face Recognition มักถูกนำมาใช้ เช่น ระบบตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ (Access Control System) อาคารสำนักงาน พื้นที่ปฏิบัติการภายในสนามบิน สถาบันวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง รวมถึงการใช้งานควบคู่กับกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบใบหน้าของผู้ต้องสงสัย เพื่ออ้างอิงกับฐานข้อมูลอาชญากร ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) คือกระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้สำหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ง่ายต่อการจำแนก

2. การรู้จำใบหน้า (Face Recognition) คือกระบวนการที่ได้นำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้และประมวลผลแล้วจากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด ดังนั้นโปรแกรมจดจำใบหน้า คือ ระบบที่ทำการวิเคราะห์ใบหน้าที่ถูกตรวจจับได้ในขณะที่เดินผ่านกล้องนั้นว่าตรงกับใบหน้าของบุคคลใด และทำการเปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูลที่มี เทคโนโลยีการรู้และจำใบหน้า นอกจากจะนำมาใช้ในด้านรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อีกหลากหลายกรณี เช่น ออฟฟิต ห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถ อีกทั้งยังสามารถที่จะนำมาใช้งานในด้านการวิเคราะห์การตลาดได้อีกหลายรูปแบบ

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มาตรการที่สำคัญอย่างนึง ในการต่อสู้กับการระบาดของโรค สำหรับทุกๆสถานที่นั่นก็คือการวัดอุณหภูมิและการใส่หน้ากากอนามัย ก่อนอนุญาติให้เข้าพื้นที่ต่างๆ

การวัดอุณหภูมิของมนุษย์
เมื่อการแพร่กระจายของ coronavirus (COVID-19) ยังคงเติบโตทั่วโลกมีความตื่นตระหนกเพิ่มขึ้นโดยรอบด้านความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักงานห้างสรรพสินค้าธนาคารโรงแรมโรงแรมโรงงาน ฯลฯ โรงเรียนต้องการอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิมนุษย์ที่เหมาะสม

 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนหน้า แจ้งเตือนใส่หน้ากาก‎ เครื่องสแกนหน้าวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิเกินมีแจ้งแตือนทางไลน์‎ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิแม่นยำ ai ตรวจจับใบหน้า Face Recognition ระบบประมวลผลและจดจำใบหน้า‎  ตรวจวัดวัดอุณหภูมิ พร้อมแจ้งเตือนให้สวมหน้ากาก  

QR Code

QR Code