เทคโนโลยีระบบตรวจจับใบหน้า (Face detection camera) คืออะไร?

เทคโนโลยีระบบตรวจจับใบหน้า (Face detection camera) คืออะไร?

เทคโนโลยีระบบตรวจจับใบหน้า (Face detection camera) คืออะไร?

เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า (Face detection camera) คือ ระบบวิเคราะห์ใบหน้าถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลโดยใช้คุณลักษณะจำเพาะทางสรีระ (BIOMETRIC) โดยระบบรู้จำใบหน้าจะทำงานโดยการเปรียบเทียบใบหน้าจากภาพถ่ายดิจิตอลหรือภาพจากกล้องวีดีโอของบุคคลที่เราสนใจกับฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่ และเมื่อเปรียบเทียบเสร็จก็จะแสดงผลใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีใบหน้าเหมือนกับภาพที่นำมาเปรียบเทียบออกมา ระบบรู้จำใบหน้านั้นได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าสิบปีมาแล้ว

เทคโนโลยีใหม่ SmartEye ในกล้องจดจำใบหน้า สินค้าจาก SUNELL

เนื่องจากเป็นระบบที่ได้รับความสนใจมากจากนักวิชาการหลายสาขาวิชาจึงทำให้ระบบรู้จำใบหน้า มีผู้คนสนใจศึกษาและพัฒนากันอย่างมากมายจนทำให้มีการพัฒนาอัลกอริทึมในการทำงานของระบบออกมามากมายหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ซึ่งการพัฒนาอัลกอริทึมก็แตกต่างกันไปตามยุคสมัยด้วย อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในระบบจึงทำให้ต้องออกแบบอัลกอริทึมใหม่ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ใหม่ๆด้วยในปัจจุบันระบบรู้จำใบหน้าได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้ระบบรู้จำใบหน้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น จนมีการนำระบบรู้จำใบหน้ามาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ หลายๆประเทศได้มีการนำระบบรู้จำใบหน้ามาติดตั้งในสนามบินเพื่อป้องกันคนร้ายหนีเข้าออกนอกประเทศ และมีระบบรู้จำใบหน้าสำหรับการยืนยันตัวคนร้ายในคดีต่างๆด้วย

1.หลักการทำงานของระบบรู้จำใบหน้า
ระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition) ถูกออกแบบมาให้ทำการเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลที่เราสนใจกับฐานข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่โดยอัลกอริทึมที่ใช้ในขั้นตอนการสร้างแม่แบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่การออกแบบระบบของแต่ละระบบ แต่ไม่ว่าจะมี อัลกอริทึมในการทำงานในขั้นตอนการสร้างแม่แบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบยังไง แต่ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของระบบก็ยังคงเหมือนกันอยู่ โดยทั่วไประบบรู้จำใบหน้าจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนหลักคือ การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และ การรู้จำใบหน้า (Face Recognition)

เทคโนโลยี Face Recognition ที่ล้ำหน้า ภายใต้แบนด์สินค้า Sunell

1.1 การตรวจจับใบหน้า (Face Detection)คือกระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอหลังจากนั้นก็จะทำการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้สำหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ง่ายต่อการจำแนก และ อัลกอริทึมที่ใช้ในการตรวจจับใบหน้าในปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีซึ่งอัลกอริทึมในการตรวจจับใบหน้าที่ดีนั้นมีส่วนช่วยในการจำแนก

คุณสมบัติของระบบ
1. ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าด้วยความแม่นยำมากกว่า 95%
2. ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้แบบหลายใบหน้าพร้อมกัน
3. ระบบสามารถวิเคราะห์ความคล้ายของใบหน้าจากโครงสร้างของใบหน้า
4. ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลใบหน้าต้นแบบเพื่อการเปรียบเทียบได้
5. ระบบสามารถแจ้งเตือนใบหน้า Blacklist ได้
6. ระบบสามารถกำหนดระดับความแม่นยำในการเปรียบเทียบได้
7. อระบบสามารถแสดงค่าความคล้ายได้
8. ระบบสามารถบอกเพศได้ว่าคล้ายคลึงชายหรือหญิงกี่เปอร์เซ็น
9. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาพใบหน้า เช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่างๆ
10. มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
11. ทุกใบหน้าที่บันทึกจะมีการเก็บเวลาที่ตรวจจับเพื่อง่ายต่อการค้นหา
12. ระบบสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ ซอฟแวร์และระบบอื่นๆ
13. ระบบเปิดประตูโดยใช้ใบหน้า
14. ระบบสามารถบันทึกใบหน้าได้แบบไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ติดตั้ง
1. กล้องสำหรับจับภาพวิเคราะห์ตรวจสอบและจดจำใบหน้า และ Housing
2. ชุด Infrared (กรณีในพื้นที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน)
3. ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล
4. เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ในระบบ
5. อุปกรณ์ Network Switch
6. ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง)
7. อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง)

นำเทคโนโลยี รู้จำ จดจำใบหน้า Face Recognition ไปประยุกต์ใช้อะไรบ้าง

ลักษณะการติดตั้ง
1. ตำแหน่งติดตั้งกล้องอยู่ในมุมลักษณะจับภาพใบหน้าตรงๆ เห็นดวงจาทั้ง 2 ข้าง ละมุมของใบหน้าเอียงไม่เกิน 15 องศา
2. มุมกล้องในการตรวจจับต้องตรงกับใบหน้า ในลักษณะขนานกับพื้นมากที่สุด เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
3. กรณีจุดติดตั้งกล้องเป็นเพดานสูง ต้องถอยไปติดกล้องในมุมไกล และทำการซูมเลนเข้ามาในลักษณะเห็นภาพของใบหน้าชัดเจนที่สุด
4. ขนาดของภาพใบหน้าบุคคลต้องมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 ใน 10 ของภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
5. รายละเอียดและขนาดของใบหน้าบุคคล ระหว่างตาดำมีความคมชัดของภาพไม่น้อยกว่า 150 pixel จะช่วยทำให้ระบบทำงานได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
6. ในมุมกล้องสำหรับจับภาพใบหน้าบุคคลจะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

ASD Transformation Thailand งาน Big Bang 2018 พบกับ New Innovation จาก SUNELL

ASDCCTV   Sunell   กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ศูนย์บริการรับติดตั้งชุดกล้องวงจรปิดซีซีทีวี CCTV ขายระบบกล้องกันขโมยไร้สาย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดซื้อที่ไหน กล้องอินฟาเรดติดบ้าน จำหน่ายกล้องไอพีไร้สายครบวงจรในประเทศไทย กล้องสปีดโดม Fisheye 360 องศา กล้องอัจฉริยะตรวจจับใบหน้า กล้องจดจำตรวจจับใบหน้า Face Recognition เทคโนโลยีAI กระบวนการทำงานของ Face Detection ระบบเซ็นเซอร์ Sensor สำหรับวิเคราะห์ตรวจสอบ ตรวจนับ จำนวนคน ประมวลแสงอัจฉริยะ ใบหน้า โครงหน้ามนุษย์แบบไดนามิค Smart Detection Video Intelligent Analytic Detection Sensor อัลกอริทึมใบหน้าอัจฉริยะ จับภาพที่เคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ สามารถคัดกรองรูปลักษณะ

เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า      Face Detection Camera     โซลูชั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย     Thermographic Fever Screening Solution     สามารถตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายในตัวมนุษย์     กล้องจับความร้อน2020     ตรวจจับคนมีไข้      นวัตกรรมระบบเครื่องตรวจจับ     รองรับการตรวจจับใบหน้า AI

………………………………………………..
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 23,25 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

สนใจติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า ติดต่อฝ่ายขาย
Tel : 02-451-1055 (สายอัตโนมัติ)
Fax : 02-451-1075
ID Line : @asd.co.th คลิกเพื่อแอดไลน์ line.me/ti/p/~@asd.co.th
Website : www.asd.co.th
E-mail : marketing@asd.co.th