สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ บริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดกล้องอัจฉริยะซันแนล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ บริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดกล้องอัจฉริยะซันแนล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ สุนทร ทองมี พร้อมคณะผู้บริหาร บจ.เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายชุดกล้องอัจฉริยะซันแนลตรวจจับอุณหภูมิและจับใบหน้าชนิด 2 เลนส์ พร้อมประมวลผลด้วยระบบ AI และเครื่องบันทึกข้อมูลภาพ NVR พร้อมจอแสดงผล เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยฯ 10 มิ.ย. 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ASD เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดกล้องอัจฉริยะซันแนล

เอเอสดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดกล้องอัจฉริยะซันแนล

เอเอสดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดกล้องอัจฉริยะ Sunell

ขอขอบคุณภาพโดย ทางทีวีสีช่อง 3 และ ช่อง 7 มา ณ ที่นี้ด้วยคะ